logo.png

Внутрішні документи

19.08.2017 Статут
16.05.2017 Положення про Загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках»
16.05.2017 Положення про Спостережну раду публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках»
14.07.2015 Положення про Правління публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках»
13.09.2017 Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ПАТ "Розрахунковий центр" (дата отримання 13.09.2017 р.)

Корпоративне управління

Перелік афілійованих осіб

Положення про кожну філію та кожне представництво товариства:

У ПАТ «Розрахунковий центр» немає філій та представництв

Принципи (кодекс) корпоративного управління:

У ПАТ «Розрахунковий центр» не приймались Принципи (кодекс) корпоративного управління

Протоколи Загальних зборів акціонерів

24.01.2017 Протокол №1 позачергових Загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" від 19 січня 2018 року
02.08.2017 Протокол №4 позачергових Загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" від 01 серпня 2017 року
30.06.2017 Протокол №3 позачергових Загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" від 29 червня 2017 року
10.05.2017 Протокол № 2 річних Загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" від 27 квітня 2017 року
25.01.2017 Протокол №1 позачергових Загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" від 19 січня 2017 року
04.05.2016 Протокол № 2 річних Загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" від 27 квітня 2016 року
25.01.2016 Протокол № 1 позачергових Загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" від 19 січня 2016 року
14.07.2015 Протокол № 2 позачергових Загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» від 10.07.2015 р.
08.05.2015 Протокол № 1 річних Загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" від 29.04.2015 р.
  Протокол № 2 позачергових Загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" від 22.12.2014 р.
  Протокол № 1 річних Загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" від 29.04.2014 р.
  Протокол № 2 позачергових Загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» від 05.08.2013 р.
  Протокол № 1 річних Загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» від 28.03.2013 р.

Висновки ревізійної комісії (ревізора)

10.05.2017 Звіт (висновки) Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» за 2016 рік
04.05.2016 Звіт (висновки) Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» за 2015 рік
14.07.2015 Звіт (висновки)Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» за 2014 рік
  Звіт (висновки) Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» за 2013 рік
  Висновок (акт) за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Приватного акціонерного товариства «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» за 2012 рік від 10.02.2013 р.

Регулярна та особлива інформація емітента

25.01.2018

Особлива інформація емітента (дата виникнення 19.01.2018)

29.09.2017

Особлива інформація емітента (дата виникнення 26.09.2017)

06.07.2017

Особлива інформація емітента (дата виникнення 29.06.2017)

10.05.2017

Особлива інформація емітента (дата виникнення 27.04.2017)

25.01.2017

Особлива інформація емітента (дата виникнення 19.01.2017)

16.08.2016

Особлива інформація емітента (дата виникнення 12.08.2016)

04.08.2016

Особлива інформація емітента (дата виникнення 03.08.2016)

16.07.2015 Особлива інформація емітента (дата виникнення 10.07.2015)
07.05.2015 Особлива інформація емітента (дата виникнення 30.04.2015)
06.05.2015 Особлива інформація емітента (дата виникнення 27.04.2015)
  Особлива інформація емітента (дата виникнення 22.12.2014)
  Особлива інформація емітента (дата виникнення 31.07.2014)
  Особлива інформація емітента (дата виникнення 31.01.2014)
  Особлива інформація емітента (дата виникнення 03.01.2014)
  Особлива інформація емітента (дата виникнення 23.10.2013)
  Особлива інформація емітента (дата виникнення 05.08.2013)
  Особлива інформація емітента (дата виникнення 31.05.2013)
  Особлива інформація емітента (дата виникнення 23.03.2012)

 

28.04.2017

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

29.04.2016

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

30.04.2015 Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
  Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік
  Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік

 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

Оголошення

31.01.2018 Календарний план розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів та на веб-сайті ПАТ «Розрахунковий центр» на 2018 рік
26.01.2018 Інформація про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Розрахунковий центр», що були проведені 19.01.2018 р. (протокол про підсумки голосування №3)
26.01.2018 Інформація про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Розрахунковий центр», що були проведені 19.01.2018 р. (протокол про підсумки голосування №2)
26.01.2018

Інформація про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Розрахунковий центр», що були проведені 19.01.2018 р. (протокол про підсумки голосування №1)

17.01.2018

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 15.01.2018 р. (дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПАТ «Розрахунковий центр»)

27.12.2017

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ Розрахунковий центр" 19 січня 2018 року та проекти рішень з питань порядку денного

02.08.2017

Інформація про підсумки голосування на позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Розрахунковий центр», що були проведені 01 серпня 2017 року

21.07.2017

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр" 1 серпня 2017 року та проекти рішень з питань порядку денного

30.06.2017

Інформація про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Розрахунковий центр», що були проведені 29 червня 2017 року

19.06.2017

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр" 29 червня 2017 року та проекти рішень з питань порядку денного

10.05.2017

Інформація про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Розрахунковий центр», що були проведені 27 квітня 2017 року

27.03.2017

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр" 27 квітня 2017 року та проекти рішень з питань порядку денного

25.01.2017

Інформація про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр", що були проведені 19 січня 2017 року

03.01.2017

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр" 19 січня 2017 року та проекти рішень з питань порядку денного

04.05.2016

Інформація про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Розрахунковий центр», що були проведені 27 квітня 2016 року

24.03.2016

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр" 27 квітня 2016 року

25.01.2016
25.12.2015

14.07.2015

09.06.2015 Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр" 10 липня 2015 року
24.03.2015

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр" 29 квітня 2015 року

 

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Розрахунковий центр» 22 грудня 2014 року

 

Інформація про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр", які були проведені 29 квітня 2014 року

  Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Розрахунковий центр» 29 квітня 2014 року
  Акції ПАТ «Розрахунковий центр» включені до біржового списку
 

Повідомлення про зміни порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Розрахунковий центр» 5 серпня 2013 року

 

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Розрахунковий центр» 5 серпня 2013 року